Späť

Preverenie znalostí z anglického jazyka - zahraničná jednotka PZ

Preverenie znalostí z anglického jazyka - zahraničná jednotka PZ

24.06.2021

Katedra jazykov v súčinnosti s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ realizovala dňa 22. júna 2021 preverenie znalostí z anglického jazyka v rámci výberového konania na doplnenie personálnej databázy zahraničnej jednotky Policajného zboru. Jazykové previerky otvorila vedúca Katedry jazykov I. Nováková a vedúci Oddelenia spolupráce s agentúrou Frontex M. Hujo.  Jazykovú skúšku absolvovalo 31 policajtov.

Image removed.