Späť

Prijatie kolegyne z Estónska v rámci programu Erasmus

Prijatie kolegyne z Estónska v rámci programu Erasmus

21.04.2015

V čase 17. – 19. marca 2015 Katedru jazykov APZ v Bratislave navštívila pani Elen Laanemaa, vedúca Jazykového centra Estónskej akadémie bezpečnostných vied v rámci zamestnaneckej mobility programu Erasmus . Počas svojej návštevy sa zúčastnila na vyučovaní odborného ruského jazyka a odborného anglického jazyka u študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia dennej a diaľkovej formy. Pani Laanemaa si pripravila krátku prezentáciu o Estónskej akadémii bezpečnostných vied, ktorú ukončila výzvou pre študentov aj učiteľov, aby využili možnosti výmenných pobytov Erasmus , a zároveň ich pozvala, aby sa sami prišli presvedčiť o študijných a pracovných podmienkach na akadémii v Estónsku. Okrem prijatia predstaviteľmi vedenia APZ v Bratislave estónska kolegyňa absolvovala návštevu oddelenia policajných pridelencov a mierových misií Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ, kde sa získala zaujímavé informácie o pôsobení príslušníkov PZ SR v mierových misiách v zahraničí.