Späť

Terminologické fórum 5

Terminologické fórum 5

18.09.2015

 

Dňa 11. júna 2015 sa konalo Terminologické fórum 5 – konferencia organizovaná katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov odbornej literatúry a Jednotou tlumočníků a překladatelů v Prahe. Podujatia sa zúčastnili Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. a Mgr. Mária Ferenčíková. Cieľom tohto vysoko odborného fóra je poskytnúť prekladateľom odbornej literatúry možnosť prezentovať svoje vedecké a praktické poznatky v oblasti terminologickej a terminografickej práce. Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. vystúpila s príspevkom Preklad slovenskej terminológie používanej v oblasti hraničnej a cudzineckej polície do ruštiny, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom. Podrobný program fóra je dostupný na stránke

http://ff.ucm.sk/docs/dokumenty/2015/2015_06/TF5_aktualizovany program.pdf)