Späť

Testovanie príslušníkov HCP a NJBPNM z odborného anglického jazyka

Testovanie príslušníkov HCP a NJBPNM z odborného anglického jazyka

18.09.2015

 

Testovanie vedomostí z odborného anglického jazyka na základe multimédia “Mid-Level English for Border Guards at Airports“

P5160126

Dňa 11.6.2014 sa pod záštitou Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZKatedry jazykov Akadémie PZ v Bratislave uskutočnilo testovanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície a NJBPNM, zamerané na preverenie vedomostí z anglickej terminológie obsiahnutej v rámci jazykového nástroja, multimédia “Mid-Level English for Border Guards at Airports“. Testovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia  RHCP Sobrance, ÚHCP P PZ, OHK PZ KE-Letisko, OHK PZ Ubľa, OHK PZ Petrovce, OHK PZ Zboj, OHK PZ Ulič, OHK PZ Vyšné Nemecké a NJBPNM, sa uskutočnilo v priestoroch Riaditeľstva Hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. Testovanie sa realizovalo v nadväznosti na školenie odborného anglického jazyka  -  špecializovanú jazykovú prípravu formou multimédií, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22.1. ‑ 23.1. 2014 v priestoroch  Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Vyšné Nemecké.

Každému úspešnému účastníkovi bol odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy z odbornej policajnej terminológie pre príslušníkov služby hraničnej polície Mid-level English for Bordeg Guards.  V tejto súvislosti sa  v zimnom semestri  2014 uskutoční na Akadémii PZ v Bratislave pod záštitou Katedry jazykov intenzívny jazykový kurz z odborného anglického jazyka zameraný na zvýšenie jazykovej kompetencie a harmonizáciu odbornej anglickej terminológie využívanej v rámci služby hraničnej a cudzineckej polície a nasadenia počas spoločných operácií.