Späť

Projekt The HOUSE

Úplný názov projektu v slovenskom jazyku: „Posilnenie európskej koordinácie v oblasti národných výskumných programov bezpečnosti pri významných udalostiach“

Úplný názov projektu v jazyku návrhu projektu (anglicky): “ Enhancing European Coordination for National Research Programmes in the Area of Security at Major Events ”

Skratka návrhu/ akronym projektu:  The House

Predpokladané trvanie: február 2012 – február 2014

Koordinátor projektu: Alberto Pietro Contaretti, UNICRI, OSN,

Výskumný tím: zástupcovia 26 partnerov projektu z krajín EU.

Účastnik za Slovenskú republiku: MINV-APZ

Výskumný tím za Slovenskú republiku:    doc. JUDr. Jozef Metenko, PhD., JUDr. Vladimír Rampach, PhD., PaedDr. Martina Binderová PhD., PaedDr. Miriam Meteňková PhD.,     Alternatívne zástupca Prezídia PZ,  Alternatívne zástupca KPS A PZ,   Alternatívne zástupca KPS A PZ,

Cieľ projektu:  Posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnostného výskumu významných udalostí v Európe a využiť poznatkovú bázu Európskeho dom významných udalostí (The House). Projekt sa snaží riešiť zistené nedostatky vo výskume objavené v EÚ-SEC-II a vyskúšať, aplikovať riešenia vytvorené ako reakcia na ich odstránenie. The House je výskumná platforma koordinácie a metodiky vytvorená v EU-SEC II.  Konzorcium bude vytvárať a dávať k dispozícii členským štátom EÚ, nástroje ktoré im umožnia prijať spoločný prístup na bezpečnostné plánovanie významných udalosti v celej Európe. Bude to nástroj k dispozícii členských štátov EÚ. Ďalšou výhodou bude poskytovanie technických asistenčných služieb do hostiteľských krajín významných udalostí, ktoré boli identifikované a určené ako koncový užívatelia. Kľúčom k tomu je zabezpečenie riadenie prístupu, ktorý zahŕňa: identifikáciu spoločných cieľov, synchronizáciu ľudských a finančných zdrojov a rozvoj spoločného
jazyka. Účastníkmi je 26 organizácii, najmä policajných a univerzitných pre vzdelávanie / výskum zo 25 krajín Európy, ktorý sú partnermi/spolupracovníkmi v tomto projekte.

Webové sídlo projektu: http://www.thehouse-majorevents.org/index.php