Evidencia záverečných prác

20.11.2020

 

 


Oznámujeme Vám, že z dôvodu údržby IS EZP A PZ  bude systém

od 23. – 25. 11. 2020

nedostupný na kontrolu zhody textu.
 


V uvedenom termíne nebude možné do systému vkladať práce ani posudky.

Team EZP


 

 
 
Užitočné linky:
 
Jazyk

 

Užitočné dokumenty na stiahnutie:
 

Mini návod EZP

Judr. Veronika Marková, PhD. - Spracovanie záverečných prác na Akadémii Policajného zboru v Bratislave - Metodická príručka

Ján Skalka a kol.: Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva

ANTIPLAG - Systém na odhaľovanie plagiátov

Ako čítať a interpretovať protokol o kontrole originality v 2.0

Ako čítať a interpretovať protokol o kontrole originality v 1.0

Smernica A PZ o bibliografickej registrácii, kontrole originality,uchovávaní, sprístupňovaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Šablóna pre tvorbu záverečných prác [dot] [verzia MS Word 2003 a nižšie]
 
(bakalárske, diplomové a dizertačné práce)

Šablóna pre tvorbu záverečných prác [dotx] [verzia MS Word 2007 a vyššie]
 
(bakalárske, diplomové a dizertačné práce)

 

Prípadné otázky a problémy píšte administrátorovi systému pplk. Ing. Igor Pavlovič, PhD.
 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.