Špecializačné štúdium príslušníkov NBÚ

02.07.2021

Na základe zmluvného vzťahu medzi Akadémiou Policajného zboru v Bratislave a Národným bezpečnostným úradom sa realizuje špecializačné štúdium príslušníkov Národného bezpečnostného úradu.

Cieľom špecializačného štúdia je poskytnutie potrebných všeobecných a špecifických profesijných vedomostí a zručností pre výkon odborných činností a umožnenie získanie špecializovaného policajného vzdelania (pre príslušníkov Národného bezpečnostného úradu špecializované odborné vzdelanie) podľa § 13 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Účastníkmi špecializačného štúdia sú príslušníci Národného bezpečnostného úradu v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z.

 

Dokumenty na stiahnutie

Študijný program NBÚ

Kontakt: JUDr., Mgr. Emília Husár Semancová, emilia.husar@minv.sk, 09610 57 409, blok U miestnosť č. 335

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.