Doktorandské štúdium

23.05.2022

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium,

dovoľujeme si Vás informovať o termíne konania prijímacej skúšky, ktorý bol stanovený na 4. júl 2022. Bližšie informácie o čase a mieste Vám budú oznámené v pozvánkach.

Kontakty

  

Referentka pre doktorandské štúdium

Mgr. Michaela HOLIČOVÁ,  - blok U/398
tel.: 09610 57413
e-mail:
michaela.holicova@akademiapz.sk

Úradné hodiny

denne 09:00 - 11:30 a 13:00 - 14:00

 

Základné informácie a dokumenty

   

 

 

  1. Pokyn rektora A PZ v BA, ktorým sa vydávajú zásady organizácie doktorandského štúdia v A PZ č. 11 z 23.06.2014 od akademického roka 2016-2017
  2. Pokyn rektora, ktorým sa vydávajú Zásady organizácie doktorandského štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave do akademického roka 2016-2017

Prijímacie konanie

   

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2022/2023

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR

 

Vzor žiadosti

Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Žiadosť o ukončenie prerušenia doktorandského štúdia

Ostatné žiadosti

 

 

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

   

Témy dizertačných prác_Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Témy dizertačných prác_Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

 

 

Študijný plán doktorandského štúdia na stiahnutie

   

 

  bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. In

 

  bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. Ex

 

  bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - PhD. Ex

 

 

Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Zborník z 1. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 2. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 3. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.