Doktorandské štúdium

13.12.2019

Kontakty

  

Referentka pre doktorandské štúdium

Mgr. Lucia SIVÁČKOVÁ, LL.M. - blok U/398
tel.: 09610 57413
e-mail:
lucia.sivackova@minv.sk

Úradné hodiny

denne 09:00 - 11:30 a 13:00 - 14:00

 

Základné informácie a dokumenty

   

 

 

  1. Pokyn rektora A PZ v BA, ktorým sa vydávajú zásady organizácie doktorandského štúdia v A PZ č. 11 z 23.06.2014 od akademického roka 2016-2017
  2. Pokyn rektora, ktorým sa vydávajú Zásady organizácie doktorandského štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave do akademického roka 2016-2017
  3. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2020/2021
  4. PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR
  5. Informácie o ponuke doktorandského štúdia  študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

Prijímacie konanie

   

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2020/2021

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR

 

Vzor žiadosti

Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Žiadosť o ukončenie prerušenia doktorandského štúdia

Ostatné žiadosti

 

 

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2020/2021

   

 

 

Študijný plán doktorandského štúdia na stiahnutie

   

 

  8.3.1 Ochrana osôb a majetku - PhD. In

 

  8.3.1 Ochrana osôb a majetku - PhD. Ex

 

  8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby - PhD. Ex

 

 

Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Zborník z 1. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 2. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.