Doktorandské štúdium

01.06.2018

 

Kontakty

  

Referentka pre doktorandské štúdium

Mgr. Lucia SIVÁČKOVÁ - blok U/398
tel.: 09610 57413
e-mail:
lucia.sivackova@minv.sk

Úradné hodiny

denne 09:00 - 11:30 a 13:00 - 15:00

 

 

  1. Pokyn rektora A PZ v BA, ktorým sa vydávajú zásady organizácie doktorandského štúdia v A PZ č. 11 z 23.06.2014
  2. Vzor žiadosti o prerušenie štúdia
  3. Vzor žiadosti o dizertačnú skúšku
  4. Vzor žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce
  5. Žiadosť o úpravu názvu témy dizertačnej práce
  6. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2018/2019 - NOVÉ
  7. PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR
  8. Informácie o novej ponuke doktorandského štúdia  študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

 

Pokyn rektora, ktorým sa vydávajú Zásady organizácie doktorandského štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave vo formáte PDF si môžete pozrieť tu.

 

 

 

Študijný plán doktorandského štúdia na stiahnutie

   

 

  8.3.1 Ochrana osôb a majetku - PhD. In

 

  8.3.1 Ochrana osôb a majetku - PhD. Ex

 

  8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby - PhD. Ex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.