Späť

Doktorandské štúdium

Referentka pre doktorandské štúdium

{[|addPersonalProfil
[user{michaela.holicova@minv.sk}]
[formated1]
|]}

 

Základné informácie a dokumenty

  1. Pokyn rektora A PZ v BA, ktorým sa vydávajú zásady organizácie doktorandského štúdia v A PZ č. 11 z 23.06.2014 od akademického roka 2016-2017
  2. Pokyn rektora, ktorým sa vydávajú Zásady organizácie doktorandského štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave do akademického roka 2016-2017

 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2021/2022

PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR

 

Vzor žiadosti

Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Žiadosť o ukončenie prerušenia doktorandského štúdia

Ostatné žiadosti

 

Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác_Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Témy dizertačných prác_Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

 

Študijný plán doktorandského štúdia na stiahnutie

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. In

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - PhD. Ex

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - PhD. Ex

 

Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 1. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 2. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Zborník z 3. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave