Doktorandské štúdium

23.09.2019

V nadväznosti na konanie sa Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční Vedecká konferenciu doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, 3. ročník dňa 05.11.2019.

Pozvánka na konferenciu

Kontakty

  

Referentka pre doktorandské štúdium

Mgr. Lucia SIVÁČKOVÁ, LL.M. - blok U/398
tel.: 09610 57413
e-mail:
lucia.sivackova@minv.sk

Úradné hodiny

denne 09:00 - 11:30 a 13:00 - 14:00

 

Základné informácie a dokumenty

   

 

 

  1. Pokyn rektora A PZ v BA, ktorým sa vydávajú zásady organizácie doktorandského štúdia v A PZ č. 11 z 23.06.2014 od akademického roka 2016-2017
  2. Pokyn rektora, ktorým sa vydávajú Zásady organizácie doktorandského štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave do akademického roka 2016-2017
  3. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 2019/2020
  4. PRÍLOHA K PRIHLÁŠKE na 3. stupeň štúdia na Akadémii PZ v Bratislave pre príslušníkov Policajného zboru SR
  5. Informácie o ponuke doktorandského štúdia  študijného odboru 8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby

 

 

Vzor žiadosti

Žiadosť o vykonanie dizertačnej skúšky

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia

Žiadosť o ukončenie prerušenia doktorandského štúdia

Ostatné žiadosti

 

 

 

 

Študijný plán doktorandského štúdia na stiahnutie

   

 

  8.3.1 Ochrana osôb a majetku - PhD. In

 

  8.3.1 Ochrana osôb a majetku - PhD. Ex

 

  8.3.2 Bezpečnostné verejno-správne služby - PhD. Ex

 

 

Vedecká konferencia doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Zborník z 1. ročníka Vedeckej konferencie doktorandov na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

 

Požiadavky na spracovanie príspevku

Prihláška na konferenciu

Vzor príspevku

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.