Vedecká konferencia - Prevencia kriminality – výzva spoločnosti

11.04.2014

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Prevencia kriminality – výzva spoločnosti“, ktorej organizátorom je Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Konferencia sa bude konať v dňoch 27. a 28. mája 2014, v priestoroch A PZ v Bratislave.

Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii ponúkajú pracovníci Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre odbornú i laickú verejnosť venujúcu sa problematike prevencie kriminality.

Medzinárodná vedecká konferencia bude zameraná na opatrenia a aktivity orientované na predchádzanie páchania trestnej činnosti, teoretické východiská prevencie kriminality, inštitucionálne a právne základy prevencie ako aj na činnosť subjektov zabezpečujúcich prevenciu v Slovenskej republike a krajinách EÚ.

Priestor v rámci vystúpení počas konferencie bude poskytnutý predovšetkým príslušníkom PZ zaradeným v rámci oddelení prevencie a komunikácie KR PZ a vnútorných oddelení OR PZ.

Dátum prihlásenia sa na konferenciu je najneskôr do 12. mája 2014, resp. do naplnenia kapacity priestorov konania konferencie.

Srdečne Vás aj Vašich kolegov pozývame na vyššie menovanú konferenciu.

 

Za organizačný výbor

npor. JUDr. Michaela JURISOVÁ

Katedra kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Tel.: 09610 57 113; 00421/09610 57 113    

E-mail: Michaela.Jurisova@minv.sk          

(kontaktná osoba)

 

Na stiahnutie

 

Pozvánka

 

Prihláška

 

Doplňujúce informácie

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.