VEREJNÁ VÝZVA – na výber partnera projektu „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“

11.06.2018

Vážená odborná verejnosť, 

 

 

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave zverejňuje :  Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“

     Žiadateľom národného projektu – vyhlasovateľom verejnej výzvy je Akadémia policajného zboru v Bratislave.

     V prípade záujmu zapojenia sa do národného projektu „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“ je potrebné vypracovaný projekt za Vašu inštitúciu zaslať najneskôr do 25. júna 2018 na adresu: AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE, Sklabinská 8414/1, 835 17 Bratislava – Rača.
 

 

 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
rektorka                       
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 

 

Dokumenty k VEREJNEJ VÝZVE – na výber partnera projektu „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.