Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi

18.09.2019

 

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava dňa 01.04.2017 spustila projekt  s názvom „Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi“ (SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/P1). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. Cieľom projektu je prehĺbenie si kvalifikácie a doplnenie teoretických vedomostí príslušníkov Policajného zboru v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi, zlepšenie základnej odbornej prípravy policajtov v oblasti postupov pri identifikácii tohto trestného činu.

V rámci projektu organizujeme Medzinárodné odborné sympózium, v dňoch 23.10.2019 a 24.10.2019 v Bratislave, s cieľom výmeny skúseností a praxe v oblasti školiacich aktivít k problematike obchodovania s ľuďmi. Účastníkmi odborného sympózia budú, okrem organizátora, aj slovenskí a zahraniční experti, experti z inštitúcií zodpovedných za prípravu a realizáciu policajného vzdelávania, vyškolení školitelia, mimovládne a medzinárodné organizácie zaoberajúce sa identifikáciou, vzdelávacími a osvetovými aktivitami v oblasti obchodovania s ľuďmi.

Týmto si Vás dovoľujem pozvať na uvedené Medzinárodné odborné sympózium. Kontaktný jazyk : slovenský, český, anglický a maďarský.

 

Pozvánka-Invitation

Doplňujúce informácie

Prihláška

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.