AKTUÁLNE VÝZVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI (v podmienkach bezpečnostných zložiek)

13.06.2019

Vážené dámy, vážení páni,

Katedra informatiky a manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a AFCEA Slovakia usporiadajú ako súčasť projektu „Správaj sa bezpečne“, aj v roku 2019  vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom

AKTUÁLNE VÝZVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI ( v podmienkach bezpečnostných zložiek),

na ktorú si Vás dovoľujeme srdečne pozvať. Záštitu nad podujatím osobne prevzali

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave

a

plk. JUDr. Roman Konečný, námestník riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

Konferencia sa uskutoční 4. júna 2019 v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, 835 17 Bratislava.

Hlavným cieľom konferencie je vymedzenie a analyzovanie aktuálnych problémov spojených s kybernetickou bezpečnosťou, zovšeobecnenie teoretických prístupov a praktických skúseností kompetentných subjektov jednotlivých bezpečnostných zložiek ako základného predpokladu pre vytvorenie systematického prístupu k oblasti kybernetickej bezpečnosti a návrhu systému vzdelávania v štátnej a verejnej správe.  

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke. Program konferencie bude dodatočne spresnený.  

Vstup pre záujemcov je bezplatný.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom odkazov nižšie, alebo pomocou odkazu priamo v pozvánke najneskôr do 10. mája 2019.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník. Pri vypracovávaní príspevkov prosíme o dodržanie pokynov v priloženom vzore.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

S pozdravom

 

JUDr. Matej Kostrec, PhD.

odborný asistent Katedry informatiky a manažmentu

Akadémia PZ v Bratislave

Sklabinská 1, 835 17 Bratislava

Online diskusia k prezentáciám konferencie

 

Alebo QR kódu

 

Pozvánka na konferenciu

Pokyny na spracovanie príspevku

Program konferencie

Firma SOITRON uskutočňuje v rámci konania konferencie AKTUÁLNE VÝZVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI (v podmienkach bezpečnostných zložiek) prieskum zameraný na zistenie úrovne vnímania kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostných rizík. Vyhodnotenie prieskumu bude prezentované na konferencii. Účastníci prieskumu budú zaradení do losovania o zaujímavé ceny.

 

Link na uvedený prieskum je https://www.surveymonkey.com/r/HYR2KSW

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.