Archív 2-2020

17.07.2020

OBSAH

 

VEDECKÉ ŠTÚDIE

 

Vincent Holubiczky

Prítomnosť hrozieb a zraniteľností pri využívaní informačných technológií      

 

Radoslav Ivančík, Ľubica Baričičová

Gnozeologické pramene skúmania bezpečnosti v 21. storočí      

 

Elena Nikolajová Kupferschmidtová

K otázkam zabezpečenia komunikácie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov    

 

Miriam Odlerová, Tatiana Hajdúková

Komparácia právnej úpravy a skúseností s použitím zbrane príslušníkmi Policajného zboru a príslušníkmi Polície Českej republiky    

 

VEDECKÉ PRÁCE

 

Radovan Blažek

Trestnosť dlžníka pre nepodanie návrhu na začatie konkurzu po novom   

 

ODBORNÉ ČLÁNKY

 

Timotej Baďo

K oprávneniam Kriminálneho úradu finančnej správy ako oznamovateľa trestnej činnosti      

 

Ondrej Blažek

Ochrana obyvateľstva a manažment krízových situácií počas výskytu prenosného ochorenia      

 

Peter Jakubík, Diana Santusová

Zelená kniha o Európskom programe pre ochranu kritickej infraštruktúry      

 

Bogdan Jaworski

Direct coercion in Polish administrative enforcement proceedings   

 

Bohumil Pikna

Úřad evropského veřejného žalobce (Európska prokuratúra) – nová instituce Evropské unie      

 

INFORMÁCIE

 

Helena Kanková

Informácia o odbornom seminári národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. Protikorupčný e-learningový program integritou proti korupcii   

 

Patrícia Krásná

„Šanca na návrat“ – informácia o účasti     

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.