Späť

VYHLASUJEME II. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BC BSVS

30.06.2022

  • Bavila by vás verejná správa?
  • Chcete študovať aj pracovať?

 

Uvoľnilo sa nám niekoľko miest na štúdium bakalárskeho štud. programu BSVS (bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe) v externej forme štúdia. Rozhodujúcim faktorom pre určenie poradia prijatých uchádzačov bude termín podania elektronickej prihlášky.

 

Záujemcovia o štúdium do 5.8.2022 podávajú ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU:

https://www.akademiapz.sk/sluzby/mais/uchadzac a zároveň posielajú

PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU so všetkými prílohami.

Všeobecne k prijímaciemu konaniu: https://www.akademiapz.sk/informacie-k-prijimaciemu...