Späť

PASTUCHOVÁ NEUMANNOVÁ habilitačná prednáška 02.11.2022

Dňa 2.11.2022 o 10.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška PhDr. Andrey Pastuchovej Neumannovej, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) na tému „Mimoriadna udalosť v kontexte komunikačných aspektov s obzvlášť zraniteľnou obeťou“.

Topovať