Späť

Kurz anglického jazyka pre ÚOÚČ a DM

Dňa 21.6.2023 sa odovzdaním certifikátov zavŕšil kurz odborného anglického jazyka pre Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií realizovaný Katedrou jazykov Akadémie PZ. Účastníci kurzu absolvovali 60 hodín anglického jazyka a kurz ukončili písomným a ústnym preskúšaním. Všetkým absolventom blahoželáme!

Kurz anglického jazyka pre ÚOÚČ a DM