Späť

Učiteľská mobilita Erasmus+ na PA ČR v Prahe

Vedúca Katedry jazykov A PZ v Bratislave pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD. a pplk. PaedDr. Martina Binderová, PhD. v termíne 06. – 10. novembra 2023 absolvovali učiteľskú mobilitu Erasmus+ na Policejní akademii Českej republiky v Prahe.  Program mobility bol zameraný na výučbu odborného anglického jazyka pre študentov bakalárskeho stupňa na Fakulte bezpečnostního managementu a tiež na výmenu skúseností s vyučovaním cudzích jazykov pre špecifické účely bezpečnostno-právneho zamerania s kolegyňami z Katedry jazykov PA ČR. Katedra jazykov PA ČR v Prahe zabezpečuje výučbu cudzích jazykov pre obe fakulty akadémie - Fakultu bezpečnostního managementu a Fakultu bezpečnostně právní.

Erasmus+ PA ČR