Späť

Učiteľská mobilita Erasmus+

V dňoch 11. – 15.12.2023 sa vedúca Katedry jazykov A PZ pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD. zúčastnila učiteľskej mobility Erasmus+ na Univerzite obrany v Brne.  Program mobility bol zameraný na výučbu odborného anglického jazyka pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technológií ako  aj na výmenu skúseností s meraním jazykovej spôsobilosti.  Univerzita obrany je špecifickou inštitúciou, ktorá realizuje jazykové skúšky podľa NATO STANAG 6001.

Erasmus+ Brno