Späť

Prednáška - vyslanie a pôsobenie policajtov v medzinárodných mierových misiách

Dňa 05.02.2024 sa študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti 1. ročníka magisterského štúdia študijného programu bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku zúčastnili zaujímavej prednášky v rámci výučby predmetov anglického jazyka, ktorá bola zameraná na tému vyslania a pôsobenia v medzinárodných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu. O svojich pracovných skúsenostiach počas vyslania na EULEX misiu na území juhosrbskej provincie Kosovo a na misiu OSN MINUSTAH na Haiti študentom porozprával pplk. Mgr. Ondrej Kita, zaradený v stálej štátnej službe vo funkcii starší referent špecialista – mierová misia v činnej zálohe.

Pán pplk. Mgr. Ondrej Kita sa vo svojej prednáške zameral na rôzne pracovné pozície, ktoré môžu vyslaní policajti zastávať v priebehu misií, pričom študentom priblížil aj špecifické pracovné činnosti. Pravdaže, nechýbali ani osobné skúsenosti so spoluprácou s domácimi policajnými zložkami. Svoju prezentáciu doplnil aj o mnohé fotografie zo svojho pôsobenia a napokon pozornosť študentov upriamil i na podmienky a požiadavky pre budúcich uchádzačov, ktoré doplnil o cenné rady. Stretnutie so študentmi bolo ukončené podnetnou diskusiou.

Veríme, že daná téma zaujala študentov a rozšírila ich obzor, a pána pplk. Mgr. Ondreja Kitu radi privítame na Katedre jazykov aj v budúcnosti.

 

Návšteva - mierová misia

 

Návšteva - mierová misia