Materiály na prevzatie a oznamy študentom

22.04.2020
   Materiály na postupové skúšky
FILOZOFIA A ETIKA 
PROFESIJNÁ ETIKA 

Letný semester

EKONÓMIA  
PSYCHOSOCIÁLNA PRÁCA
SOCIOLÓGIA  A  POLITOLÓGIA

Vybrané texty - časť sociológia

Problémy na skúšku - časť sociológia

Poznámky na skúšku - časť politológia

 

Študijné materiály

Psychológia

Ekonómia

Psychológia

Sociálna komunikácia

Politológia

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.