Materiály na prevzatie a oznamy študentom

26.11.2018
   Materiály na postupové skúšky
 
PSYCHOLÓGIA 

  1. roč.Bc. denné a  externé štúdium – ZS 

EKONOMIKA A FINANCIE VEREJNÉHO SEKTORA 

 1. roč.Mgr. denné a  externé štúdium – ZS 

EKONÓMIA  

1. roč.Bc. denné a  externé štúdium – LS 

1. roč.KONV š

FILOZOFIA A ETIKA 
PROFESIJNÁ ETIKA 

 

 

Študijné materiály

Psychológia

Ekonómia

Psychológia

Sociálna komunikácia

Politológia

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.