ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV

10.09.2018
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA
na zahraničný študijný pobyt na
 

Mykolas Romeris University vo Vilniuse, Litva (štúdium v AJ)

National University of Public Service v Budapešti, Maďarsko (štúdium v AJ)

Hochschule für Wirtschaft und Recht v Berlíne, Nemecko (štúdium v NJ)

v letnom semestri ak. roka 2018/2019 pre študentov 2. ročníka Bc. v študijnom programe 8.3.1 OOM v študijnom programe 8.3.2 VS.

Prihlášku s fotografiou, životopis a motivačný list posielajte do 05.10.2018 na lucia.cajkovicova@minv.sk alebo ju môžete odovzdať osobne na oddelení vedy a vedeckých projektov, blok U., 2. poschodie, č.d.308.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.10.2018 o 09.00 hod. v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

 

 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA UČITEĽOV A OSTATNÝCH ZAMESTNANCOV
na absolvovanie zahraničnej mobility
 

na niektorej z partnerských inštitúcii zverejnených na webovej stránke APZ v časti Erasmus + v akademickom roku 2018/19.

Prihlášku posielajte do 05.10.2018 na lucia.cajkovicova@minv.sk alebo ju môžete odovzdať osobne na oddelení vedy a vedeckých projektov, blok U., 2. poschodie, č.d.308.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.10.2018 v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.