Archív-3-2010

13.07.2012

OBSAH č.3/2010

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Miroslav Lisoň        
Evalvácia funkcionality organizácie a riadenia operatívno-poznávacej činnosti


ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Jozef Bolješik
Právo na osobnú slobodu a telesnú integritu a jeho ústavné garancie

Róbert Brtko        
Dôkazy a dokazovanie v rímskom občianskom procese

Beáta Dobiášová
Ochrana osôb pred podvodmi v elektronickom bankovníctve

Peter Grebáč        
Národný bezpečnostný úrad v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky

Štefan Kočan
Indikátory odhaľovania a vyšetrovania trestných činov korupcie

Mária Kreslová
Kriminalita negatívny jav v spoločnosti

Ján Matlák
Legislatívna úprava výkonu práce mimo sídla zamestnávateľa

Magdaléna Ondicová
Vývoj evidovanej kriminality v Slovenskej republike za obdobie rokov 1993 – 2009

Bohumil Pikna
Stockholmský program jako zásadní dokument Unie pro oblast vnitřních věcí

Barbara Sviežená, Andrej Choma
mRNA profilizácia – nová výzva pre identifikáciu forenznej stopy

Ivo Svoboda
Projevy politického extremismu v ozbrojených sborech

Annika Talmar
Self-defense against terrorist attacks: the US action in Afghanistan

János Varga
Some relationships between border security, public safety, public security and personal safety

 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Aleš Zpěvák
Zoubek, Vladimír: Právověda a státověda. Úvod do právního a státovědního myšlení


INFORMÁCIE /INFORMATION/

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. JUDr. Vladimíra Plecitého, CSc., za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku“

Eva Kunovská
Emeritný profesor prof. PhDr. Jiří Seknička, DrSc.

Zuzana Némethová
Implemetácia Prümského rozhodnutia

Ján Schmidt
Účasť na prezentačnom dni Thames Valley Police a Selecta DNA
„Syntetickou DNA ku znižovaniu kriminality“

 

KRONIKA /CHRONICLE/

Gen. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.,  päťdesiatpäťročný

 
LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Petra Ferenčíková (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (S,R)
Krízový manažment I /Crisis Management I/
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.