Archív 1-2014

09.05.2014

OBSAH č.1/2014
 

ŠTÚDIE /STUDIES/

František Klimus a kol.
Lidský pach a doba jeho uchování na věcném nosiči

Monika Pajpachová, Daniela Pribišová
Teambuilding ako nástroj zlepšovania policajnej kultúry
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Anna Bartková, Petra Ferenčíková
Využitie programu Hot Potatoes na rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v policajnej praxi

Hana Bartošová, Jan Bartoš
Bezpečnostní management  jako integrální součást rozvoje regionů

Karina Gőghová
Význam znaleckého skúmania pri potápačských nehodách z pohľadu trestného práva

Filip Hadač
Animácia v kriminalistike

Ottó Kaló a kol.
Skúsenosti maďarskej polície z predsedníctva v Európskej únii

Martin Laca, Jozef Meteňko
Obhliadka miesta priestupku

Tomáš Strémy        
Aplikácia trestu domáceho väzenia na Slovensku, v Čechách a v Poľsku

Barbara Sviežená, Andrej Choma, Patrícia Žižkovičová
SNP typing metodológie vo forenznej genetike - pre a proti

Martin Šebest, Marek Tkačik
Alternatívne tresty a trestná politika

Lýdia Zemandlová
Bezpečnostné zložky v Československu po roku 1945 (historicko-právne aspekty)

 
KRONIKA /CHRONICLE/

Prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., dr.h.c., mult., sa dožil 70 rokov
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Michaela Jurisová
Medzinárodný odborný seminár - Terciárna prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte

Helena Kanková
Medzinárodný projekt troch európskych krajín „European Anti-Corruption Training” - Európsky protikorupčný tréning

Eva Kunovská
Habilitačné konanie JUDr. Stanislava Križovského, PhD.

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. Ing. Miroslava Lisoňa, PhD., za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku“

Klaudia Marczyová
Informácia o medzinárodnej konferencii „Dny práva 2013“

Jozef Meteňko
Zhodnotenie  a perspektíva výmenných pobytov CEPOL Exchange 2013

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Jozef Meteňko (S), Petra Ferenčíková (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminalistika III. (Kriminalistická taktika II.)

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.