Archív 1-2015

27.06.2015

OBSAH č.1/2015

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Viera Hajnovičová a kol.
Hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere dane z príjmu (návrh koncepcie benchmarkingu)

Jana Firstová, Magdaléna Ondicová
Riziká sociálnej reintegrácie mladistvých páchateľov – čiastkové výsledky z medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy

Krisztína Zán
Migration – Prejudice – Xenophobia Study on Xenophobia in the Area of Home Affairs
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy
Slovenská kriminológia – úvahy o histórii a súčasnosti

Andrea Gregušová
Preradenie odsúdeného do domáceho väzenia

Helena Kanková
Zákon číslo 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Lucia Šimunová
Trest povinnej práce v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky a Českej republiky

Marta Thurzová, Juraj Mezei
Špecifiká voľby a vymenovania v obecnej samospráve a ich dôsledky

 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Jana Viktoryová
Čentéš, J., Považan, M., Šanta, J.: Dejiny prokuratúry na Slovensku
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Mária Bohrnová
Informácia o odbornom podujatí „Jesenná škola práva 2014“

Tatiana Hajdúková
Informácia o kurze ,,Počítačová kriminalita verzus počítačová bezpečnosť“
v Tampere, Fínsko

Mária Ilkovičová
Výmenný pobyt na Akadémii Ministerstva vnútra v Sofii

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. JUDr. Jozefa Meteňka, PhD., za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku“

Klaudia Marczyová
Informácia o medzinárodnej konferencii „Dny práva 2014“

Magdaléna Ondicová
Informácia z medzinárodnej konferencie  „Aktuálne otázky väzenstva“

Katarína Rufusová
„Európsky policajný výmenný program“ - významný nástroj medzinárodnej
spolupráce v oblasti práva, spravodlivosti a bezpečnosti

Martin Rzepecki
Prínos medzinárodného ďalšieho vzdelávania v rámci MEPA v boji proti trestnej činnosti
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Jozef Stieranka (S), Martina Binderová (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminálna polícia II (Spravodajské služby)

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.