Archív-2-2009

23.07.2012

OBSAH č.2/2009

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Róbert Brtko        
Ochrana subjektívnych práv v rímskom práve

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Tadeusz Ambroży, Krzysztof Kaganek
Analýza správania sa policajtov vo voľnom čase a jeho súvislosť s udržaním telesnej spôsobilosti

Dalibor Hojsík, Jozef Valuch, Barbora Šturdíková, Martin Wawruch, Vladimír Šišovský,
Alexander Kovács, Ivana Hojsíková
„Dvojnásobná“ samovražda – obesením a otravou organofosfátom

Michal Kuril
K § 13 ods. 4-5 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Jaroslav Müller, Miloslav Musil        
Vývoj technické ochrany proti padělání listin

Alexander Thurzo, Marta Thurzová        
Etický kódex verejného činiteľa a zamestnanca verejnej správy

Ľuboš Wäldl        
Legislatívny zámer nového Občianskeho zákonníka

Lýdia Zemandlová        
Polícia a četníctvo na našom území v rokoch 1848 – 1918
(historicko-právne aspekty)
     

        

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Vladimír Blažek
Buzalka, Ján: Krízový manažment vo verejnej správe

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Alena Horváthová
Afganistan a ópium (Paradoxy a súvislosti)

Martin Hrinko
Využití monitorovacího prostředku pro potřeby české policie

Matej Kostrec
História počítačových vírusov

Jozef Králik, Kristína Králiková
Stretnutia vojenských a policajných diplomatov s predstaviteľmi verejnej správy Slovenskej republiky

Eva Kunovská        
Habilitačné konanie JUDr. Jaroslava Zachariáša, CSc.

Eva Kunovská        
Habilitačného konanie JUDr. Mgr. Jana Brázdu, Ph.D.

Mária Sabayová, Ladislav Dudor, Kristína Králiková        
Informácia o 1. otvorenom zasadnutí Katedry verejnej správy a verejných financií:
prednášateľ Ing. Zaher Jaan Maarij, PhD.,  prezident Svetovej organizácie afganskej inteligencie

Jana Viktoryová        
Informácia o odborne zdokonaľovacom kurze vyšetrovateľov PZ
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Dagmar Kralovičová (A), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Civilná ochrana II

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.