Archív 3-2012

16.01.2013

OBSAH č.3/2012

ŠTÚDIE /STUDIES/

Miroslav Maťaš        
Kriminalistická veda v kontexte kriminalistickej stopy

Jaromír Mlýnek        
Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín obyvateľstva    

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Leonard Grunský        
Determinanty agresívneho prejavu

Eva Horzinková        
Zkrácené řízení o přestupku a podmínky jeho realizace

Ľudmila Jakubíková        
Uplatňovanie práva na obhajobu v konaní pred súdom     

Veronika Laciaková
Aplikácia katalógu základných práv v Európskej únii

Alena Lukáčová        
Role slangu v komunikaci policistů

Anton Michálek        
Teoretické východiská a empirické poznatky z kriminality Rómov na Slovensku  

Marta Thurzová
Konflikt záujmov príslušníka Policajného zboru

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Eva Kunovská
Akadémia Policajného zboru v Bratislave má nového profesora – prof. JUDr. Mgr. Janu Viktoryovú, PhD.      

Martin Mišota
Informácia zo zahraničnej služobnej cesty v Portugalsku

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Iveta Nováková (A), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R) Kriminológia II 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.