Archív 3-2014

17.09.2014

OBSAH č.3/2014

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Tatiana Hajdúková, Ivan Bacigál
Hrozby kybernetického priestoru pre deti v období dospievania

Magdaléna Ondicová, Jacek Dworzecki
Pocit bezpečia občanov v mestách Trnava a Słupsk - komparácia čiastkových výsledkov medzinárodnej VVÚ          

Barbara Sviežená, Nikola Ďuríková, Andrej Choma
Markery na X - chromozóme: minulosť, súčasnosť a budúcnosť      
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

 

Mário Adamík
Identifikácia nástrojov použitých pri nedovolených úpravách ručných strených palných zbraní a pri výrobe nábojov        

Jozef Balga, Gabriela Valčová Ivanová
Vybrané inštitucionálne aspekty justičnej spolupráce v trestných veciach v rámci EÚ 

Jana Cagáňová
Metódy predikcie vývoja drogovej kriminality

Csaba Fenyvesi
Model a základní principy kriminalistické pyramidy

Jaroslav Klátik
Aplikácia európskeho zatýkacieho rozkazu

Ladislav Pokorný        
Oprávnění zpravodajských služeb České republiky

Ivo Svoboda        
Trestné činy z nenávisti jako projevy politického extremismu

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Ivan Bacigál
Informácia o Cepol kurze „Child Abuse in Cyberspace“ v Barcelone

Michaela Jurisová
Medzinárodná vedecká konferencia „Prevencia kriminality – výzva spoločnosti“

Helena Kanková
Správa z odborného seminára „Aplikácia nástrojov medzinárodnej právnej a justičnej spolupráce v trestných veciach“   

Eva Kunovská
Habilitačné konanie JUDr. Romana Svatoša, PhD.  

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. RNDr. Jaroslava Holomka, CSc., za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku"

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Jozef Meteňko (S), Mária Ferenčíková (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminalistika V (Kriminalistická taktika IV)  

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.