Archív 4-2012

09.07.2013

OBSAH č.4/2012

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Stanislav Barčák        
Pokus trestného činu lúpeže vo vyšetrovaní

Ivan Fazekaš        
Práca služobných psov s pachovými stopami ako metóda kriminalistiky   

Josef Hrudka, Benedikt Vangeli        
Zkouška spolehlivosti – nové oprávnění „inspekce“ v České republice  

Helena Kanková
Monitorovací mechanizmus OECD a iné medzinárodné zmluvné nástroje hodnotenia boja s trestnou činnosťou korupcie

Zdeněk Krejčí, František Klimus, Zdeněk Kovář        
Metoda pachových konzerv jako důkaz v trestním řízení

Miroslav Sabo, Tatiana Hajdúková        
Identifikácia typu streliva pomocou zhlukovej analýzy

Roman Svatoš
Právní postavení obětí trestných činův České republice a ve Slovenské republice

 Lucia Šimunová
Úskalia jednotlivých etáp kriminologického výskumu páchateľa ekonomickej kriminality

Jana Tadanaiová
Aplikácia kriminalisticko-technických metód v operatívno–pátracej činnosti

Eva Včelková
Kariérny systém v podmienkach štátnej správy  SR
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Jozef Balga, Klaudia Marczyová
Informácia o uskutočnení medzinárodnej vedeckej konferencie „Polícia ako ochranca práv jednotlivca“

Eva Kunovská
Habilitačné konanie Dr. Jaceka Dworzeckého, PhD.

Mária Nagyová, Jana Herchelová
Služobná cesta v knižnici Estónskej akadémie bezpečnostných vied
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Iveta Nováková (A), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R) Kriminológia III

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.