Archív 4-2014

13.01.2015

OBSAH č.4/2014

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Ľubica Baričičová, Monika Pajpachová
Hodnotenie interných faktorov úspechu policajnej organizácie ako východisko
možných zmien v procese jej riadenia

Vladimír Blažek, Jacek Dworzecki
Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov

Ladislav Šimon
Extrémizmus ako prejav sociálneho konfliktu

Jana Šimonová
Analýza daňového tajomstva v kontexte poskytovania údajov v daňovom konaní

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Adriana Jabconová, Tatiana Dugovičová
Falšovanie ceninových dokumentov s nižším stupňom ochrany

František Klimus, Jozef Meteňko
Vybrané problémy pachové identifikace

Martin Laca
Má  dodržiavanie zásad konfrontácie vplyv na jej výsledok?

Mojmír Mamojka
Ochrana informácií na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti s ručením
obmedzeným v obchodnoprávnych a trestnoprávnych intenciách

Jozef Medelský
Trestná zodpovednosť v Slovenskej republike po novom

Zuzana Némethová, Pavol Marák, Alexander Hambalík
Vývoj a výskum v oblasti mikroskopického skúmania daktyloskopických stôp

Eszter Rózsás
Alien Administration

Roman Svatoš
Korupce v České republice a její vývoj

Marek Tkačik, Jozef Antoš        
Zhodnotenie úrovne trestnej činnosti úžery na Slovensku

Pavol Ulbrich, Jozef Švancár        
Metódy skúmania výbušnín

Alexandra Zvalová, Anna Bartková        
Kontrola hraníc v Litve a Rumunsku v spojitosti s implementáciou CCC
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Eva Kostrecová
Štědroň B., Kocour V.: Technologické prognózy a telekomunikace

Marián Kozák
Vladimír Ďurišin, Ľubica Gallová: Police Kynology in Slovakia

Mojmír Mamojka
Štát a právo

Milan Marcinek
Štěpán Kavan a kol.: Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Jozef Balga, Ladislav Dudor
Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii „Racionalizácia verejnej správy“

Jana Cagáňová
XII. medzinárodné sympózium Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Mojmír Mamojka
Informácia o zasadnutí ,,Asociácie európskych policajných akadémií“ (AEPC)
v Rige, Lotyšsko

Veronika Marková
Informácia o stretnutí katedier trestného práva a o medzinárodnej konferencii
„Princípy a zásady v trestnom práve.“

Jozef Medelský
Informácia o medzinárodnej konferencii „Olomoucké debaty mladých právniků 2014“

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Miroslav Lisoň (S), Petra Ferenčíková (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminálna polícia I (Operatívne systémy a procesy)

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.