Archív 2-2013

24.03.2014

OBSAH č.2/2013
 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Lenka Burdová        
Posouzení právní úpravy na úseku práva shromažďovacího

Jacek Dworzecki        
Hodnotiaca analýza poľského systému krízového riadenia      

Štefan Kočan        
Znalec a jeho postavenie v prípravnom konaní 

Ján Šugár        
Sociální bezpečnostní hrozby z pohledu policistů ČR

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Vladimír Ďurišin, Branislav Diďák, Ján Varga, František Klimus
Kriminalistické skúmanie ľudských pachových stôp 

Magdaléna Krajníková, Jaroslava Samková        
Možnosti falšovania rukopisu nedominantnou rukou

Lucia Kurilovská, Stanislav Šišulák
Príčiny a podmienky páchania trestnej činnosti príslušníkmi Policajného zboru

Alena Lukáčová
Vybrané aspekty překladu policejní terminologie

Stanislav Šišulák, Matej Šalmík        
Cyberbuillyng  ako forma zneužitia sociálnych sietí na internete

Lucia Vargová, Ján Židov        
Vzdelávanie na Strednej odbornej škole Policajného zboru Košice v oblasti kriminalisticko-technických činností

David Zámek
Činnost a postavení pořádkových jednotek Policie ČR
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. Dr. Jozefa Balgu, PhD., za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku“

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD., za profesora v odbore „ochrana osôb a majetku“

Jozef Mlkvík
Kriminalistika v praktických príkladoch IX.    
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S), Iveta Nováková (A), Jelena Ondrejkovičová (N, R)Gabriela Rechtoríková (F),
Environmentálna kriminalita          
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.