Archív 2-2014

01.08.2014

OBSAH č.2/2014
 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Peter Barlík, František Križan, Ladislav Tolmáči
Analýza dostupnosti obvodných oddelení Policajného zboru aplikáciou nástrojov GIS: Prípadová štúdia mesta Bratislava

Martina Binderová, Iveta Nováková
Analýza jazykového vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania príslušníkov služby hraničnej polície v európskom kontexte  

Jana Firstová
Úroveň právního vědomí mládeže jako významný kriminogenní faktor  s důrazem na trestněprávní odpovědnost

Jaroslav Holomek a kol.
Krátkodobá prognóza vybraných druhov kriminality v SR na roky 2013 až 2016

Andrej Choma
Využitie Y chromozómalnej STR analýzy v praxi

Jana Šimonová, Ladislav Straka
Postavenie a pôsobnosť Kriminálneho úradu finančnej správy 
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Jozef Balga, Gabriela Valčová Ivanová
Právne aspekty justičnej spolupráce v trestných veciach v rámci EÚ   

Lenka Dembická
Ľudská dôstojnosť v kontexte policajných činností

Viktoriya Domnitska
Účinnosť trestu a podmienky pre jej zvýšenie

Karina Gőghová
Význam termínu „zložitosť objasňovanej skutočnosti“ pre trestnoprávnu teóriu a prax

Lucia Oravcová
Návrh štvrtej smernice Európskeho parlamentu a Rady v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

Júlia Polovková, Igor Szegényi, Miroslav Šimonič        
Náboje kalibru 9 mm Luger určené pre políciu a ich kriminalistická identifikácia

Ladislav Pokorný        
K otázce vymezení oprávnění zpravodajských služeb

Alexandra Zvalová
Možnosti ochrany policajta paralyzujúcimi technickými prostriedkami  

 

KRONIKA /CHRONICLE/


Životné jubileum - prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Jozef Meteňko (S), Mária Ferenčíková (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminalistika IV. (Kriminalistická taktika III)
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.