Archív 3-2011

27.06.2012
OBSAH č.3/2011

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Ľubica Baričičová
Policajný manažér a jeho kompetencie v modernej spoločnosti
/Police Manager and His Competences in Modern Society/

Ján Buzalka, Vladimír Blažek        
Metodologické a metodické  východiská analýzy vnútorného ohrozenia bezpečnosti Slovenskej Republiky
/Methodological and Methodical Resources of National Security Threat Analysis of the SR/


VEDECKÁ DISKUSIA /SCIENTIFIC DISCUSION/

Vladimír Tomáš Míka
Potrebuje krízový manažment teóriu?
/Does Crisis Management Need Theory?/

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Jozef Greňo        
Policajná etika v procese vzdelávania/
/Police Ethics in Process of Education/

Ján Paciga        
Kresťanské hodnoty a ich význam  v činnostiach Policajného zboru
/Christian Values and Its Significance in the Activities of the Police Force/

Monika Pajpachová, Jaromír Hašek        
Zmeny v policajnej organizácii a význam empatie pri ich presadzovaní do policajnej praxe
/Changes in Police Organization and Significance of Empathy When Implementing Them into Police Practice/

Michaela Rapčanová
Modus vivendi Charty základných práv Európskej únie
/Modus Vivendi of Charter of Fundamental Human Rights of the European Union/

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Dagmar Kralovičová
Skúsenosti z pobytu na Estónskej akadémii bezpečnostných služieb
/Experience from Mobility at Estonian Academy of Security Sciences/

Eva Kunovská
Habilitačné konanie Ing. Ľubice Baričičovej, PhD.
/Habilitation of Ing. Ľubica Baričičová, PhD./

Eva Kunovská
Habilitácia JUDr. Vieroslava Júdu, PhD.
/Habilitation of JUDr. Vieroslav Júda PhD./

Magdaléna Ondicová
Medzinárodná konferencia „Spoločenské determinanty bezpečnosti“
/International Conference „Social Determinants of Security“/

Jelena Ondrejkovičová
Spolupráca Katedry jazykov A PZ s vysokými školami v Ruskej federácii
/Cooperation of Language Department of the APF with Universities of the Russian Federation/

KRONIKA /CHRONICLE/

Štefan Zelenák
Životné jubileum prof. Ing. Antona Talla, CSc.
/Life Anniversary of prof. Ing. Anton Tallo, CSc./

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE/LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Dagmar Kralovičová (S, A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Vzdelávací program bakalárskeho štúdia na Akadémii Policajného zboru v Bratislave
/Bachelor’s Degree Program at the Academy of the Police Force in Bratislava/
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.