• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

OZNAM ŠO - ZMENY V ORGANIZÁCII VÝUČBY (2. - 13. 3. 2020)

27. 02. 2020

ZMENA UČEBNÍ V súvislosti s prijímacím konaním na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sú na jeho zabezpečenie vyhradené učebne, z ktorých výučba bude v 10. ...

AKTUALIZOVANÉ - INFORMÁCIE PRE POZVANÝCH UCHÁDZAČOV O DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KADET PZ

19. 02. 2020

  AKTUALIZOVANÉ !!! INFORMÁCIE PRE POZVANÝCH UCHÁDZAČOV O DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V ŠTÁTNEJ SLUŽBE KADET PZ v študijnom programe bezpečnostnopráv ...

Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi

17. 01. 2020

Katedra trestného práva Vás pozýva na 8. ročník interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konfrencie s medzinárodnou účasťou na tému: Aktuálne otáz ...

Podmienky prijímacieho konania 2020/2021

11. 01. 2020

  Všeobecné informácie   Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2020/2021      Akadémia Policaj ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.