Späť
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
 • Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
 • Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
 • Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
 • Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
 • 25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
 • Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.
 • Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
 • Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
 • Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
 • Profesionálna fyzická príprava študentov
 • Univerzita tretieho veku

Novinky

Prijímacie konanie na denné štúdium 2023/2024

28.09.2022

Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch:

Prijímacie konanie na externé štúdium 2023/2024

25.01.2023

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

REKTORSKÉ VOĽNO dňa 30. januára 2023

25.01.2023

z dôvodu nutnej odstávky teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia (prevádzkových príčin) na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „APZ“) udeľuje rektorka APZ študentom APZ vo všetkých formách štúdia, štúdia v rámci celoživotného vzdelávania, ako i zamestnancom APZ na deň 30. januára 2023 rektorské voľno.

Oznamy