• Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
 • Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
 • Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
 • Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
 • Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
 • 25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
 • Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.
 • Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
 • Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
 • Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
 • Profesionálna fyzická príprava študentov
 • Univerzita tretieho veku

Novinky

REKTORSKÉ VOĽNO dňa 18. novembra 2022

07.10.2022

V súvislosti s „Dňom boja za slobodu a demokraciu - sviatkom študentov“ udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave civilným študentom denného a externého štúdia na deň 18. novembra 2022 (piatok) rektorské voľno.

REKTORSKÉ VOĽNO dňa 31. októbra 2022

07.10.2022

V súvislosti s blížiacimi sa „Sviatkom všetkých svätých“ udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave civilným študentom denného a externého štúdia dňa 31. októbra 2022 (pondelok) rektorské voľno.

Deň otvorených dverí 2022

05.10.2022

S radosťou informujeme širokú verejnosť, že 3. novembra 2022 v rámci už 5. ročníka DOD otvorí Akadémia PZ v Bratislave opäť svoje brány pre návštevníkov. Hlavný program bude prebiehať od 9.00 v aule a už teraz sa môžete tešiť na zaujímavé stretnutia s vedením Akadémie PZ v Bratislave, pedagógmi, študentami i absolventami našej univerzity. Nebudú chýbať ani informácie o prijímacom konaní na štúdium, prehliadka interiéru aj exteriéru, kriminalistického a historického polygónu a ďalší zaujímavý program.

DINUŠOVÁ habilitačná prednáška 26.10.2022

03.10.2022

Dňa 26.10.2022 o 9.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška Mgr. Dominiky Dinušovej, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) na tému „Dynamika vzťahu morálky a práva v perspektívach policajnej etiky“.

Oznamy