Archív 3-2013

25.03.2014

OBSAH č.3/2013

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Pavol Augustín        
Charakteristika relevantnej bezpečnostnej udalosti a možnosti jej poznávania  

Eva Horzinková        
Hmotněprávní aspekty návrhových přestupků

Roman Svatoš, Jozef Meteňko        
Možnosti využití geografických informačních systémů (GIS) v policejních činnostech          

Ľuboš Wäldl, Jozef Haládik        
Systém interného zabezpečovania kvality vzdelávania v Akadémii Policajného zboru v Bratislave
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Petra Andorová, Ladislav Dudor
Kontrola verzus dozor v oblasti verejnej správy

Jaroslav Blatnický
Zákaz a neúčinnosť dôkazov vo vyšetrovaní

Miloš Bučko
Postoje mladých policajtov ku kriminalistike

Jana Buttková
Zdroje a zvládanie psychickej záťaže v práci policajtov a hasičov

Tatiana Hajdúková, Miroslav Sabo, Alexander Osif
Využitie štatistických metód v policajnej praxi   

Ladislav Straka, Jana Šimonová        
Spôsob výcviku psov špecializovaných na vyhľadávanie výbušnín

Andrzej Urbanek
Systém národnej bezpečnosti Poľskej republiky

Lucia Vargová
Faktory vplývajúce na úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na SOŠ PZ Košice      

David Zámek
Antikonfliktní týmy Policie České republiky        
 

RECENZIE /BOOK REVIEWS/

Antonín Nesvadba
Viktoryová, J. a kol.: Vyšetrovanie. 2. vyd.          
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Mária Humenská
Akadémia Policajného zboru v Bratislave oslávila 20. výročie svojho zriadenia 

Michaela Jurisová
Informácia z učiteľskej mobility v Litve

Eva Kunovská
Habilitačné konanie JUDr. Miroslava Felcana, PhD.

Eva Kunovská
Vymenúvacie konanie doc. Ing. Jozefa Stieranku, PhD., za profesora v odbore 8.3.1. Ochrana osôb a majetku          

Ladislav Mihálik
Výnimočná zahraničná návšteva
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Jozef Meteňko (S), Mária Masárová (S, N), Martina Binderová (A), Jelena Ondrejkovičová (R), Gabriela Rechtoríková (F),
Kriminalistická taktika 1.
 
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.