Späť

Konferencie a semináre

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Aktuálne výzvy prevencie počítačovej kriminality [22.02.2017]

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Farmaceutická kriminalita - hrozba pre Európu [20.02.2017]

Medzinárodná vedecká konferencia KSV a KSP APZ v Bratislave [04.10.2017]

Vedecká konferencia KPV s medzinárodnou účasťou "Quo Vadis Schengen [04.10.2017]

Medzinárodná vedecká konferencia KKP - medzinárodnou účasťou „Aktuálne otázky aplikácie kriminálneho spravodajstva v kontexte nových trendov v Európskej únii “ [03.10.2017]

Medzinárodná vedecká konferencia – Polícia ako garant bezpečnosti [05.09.2017]

Medzinárodná vedecká videokonferencia KVKM - Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu [26.5.2017]

Konferencia vedúcich kurzov a organizátorov zo všetkých krajín MEPA pre hraničnú políciu [20.3.2017]

Medzinárodná vedecká konferencia KKP - Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy [18.10.2016]

Medzinárodná vedecká konferencia KPV - Spoločenský boj proti diváckemu násiliu [11.10.2016]

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou KPV - Aktuálne otázky riešenia problémov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Žilinskom kraji [11.10.2016]

Medzinárodná vedecká konferencia KVPV – Postavenie menšín pred a po vstupe štátu do Európskej únie [09.09.2016]

Medzinárodný odborný seminár KK „Terciárna prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte [03.05.2016]

Konferencia KTP - 4. ročník - Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi [22.12.2015]

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou KTVŠ APZ - Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi [21.12.2015]

Medzinárodná vedecká konferencia KVSKM - Krízové scenáre v systéme prípravy krízových manažérov na vysokých školách bezpečnostného zamerania [07.10.2015]

Medzinárodná vedecká a odborná konferencia KKP - Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii [14.09.2015]

5. virtuálna konferencia KIM s medzinárodnou účasťou SECURITY – THE KEY REQUIREMENT OF THE PRESENT [03.09.2015]

Medzinárodná vedecká konferencia KVPV – Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej ľudskoprávna dimenzia [19.08.2015]

Odborný seminár s medzinárodnou účasťou KPV - 14.05.2015 [16.04.2015]

Medzinárodná vedecká konferencia KK - 26.- 27.5. 2015 [02.04.2015]

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia KKP - Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly  [14.01.2015]

Konferencia KTP - Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi [12.01.2015]

Informácia o účasti na medzinárodnej vedeckej konferencii  [20.11.2014]

Vedecký seminár APZ 29.10.2014 [10.11.2014]

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia KVPV [22.10.2014]

Medzinárodná vedecká konferencia - KPV - 9.10.2014 [18.9.2014]

Medzinárodná vedecká konferencia - KSV - 2.- 3.10.2014 [18.9.2014]

Virtuálna medzinárodná vedecká konferencia - Cudzie jazyky IV - Súčasnosť a perspektívy [13.6.2014]

Medzinárodná vedecká konferencia - KK 27. - 28.5.2014  [11.4.2014]

Medzinárodná vedecká konferencia - KSP 29. - 30.4.2014 [16.4.2014]

Medzinárodný odborný seminár KK 10. - 11.12. 2013  [20.11.2013]

Medzinárodná vedecká konferencia KVSKM 04. - 05.12. 2013 [20.11.2013]

Medzinárodná vedecká konferencia APZ 10.10. 2013   [14.10.2013]

4. virtuálna vedecká konferencia KIM PA ČR a KIM APZ 23.9. 2013  [10.10.2013]

Medzinárodná vedecká konferencia KPV 20. - 21.11. 2013 [23.9.2013]