Habilitačné a inauguračné konania

20.12.2018

 

Zoznam inauguračných konaní

doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Zahájenie inauguračného konania – doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Inauguračná komisia a oponenti – doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Oponentský posudok doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. - prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.

Oponentský posudok doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. - prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Oponentský posudok doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. - prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Zápisnica z 1. rokovania inauguračnej komisie – doc. Ing. Ludvíka Juříčka, Ph.D.

Zápisnica z 2. rokovania inauguračnej komisie - doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Návrh inauguračnej komisie a oponentov - doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Prezenčné listiny Vymenúvacie konanie 29.11.2018 - doc. Ing. Juříček, Ph.D.

Prezenčné listiny z rokovania VR 29.11.2018 - doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Uznesenie VR 29.11.2018

Zoznam habilitačných konaní

Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis – Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA

Habilitačná komisia a oponenti – Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA.

Oponentský posudok Ing. Monika Blišťanová, PhD, MBA. – doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.

Oponentský posudok Ing. Monika Blišťanová, PhD, MBA. – prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc, MSc.

Oponentský posudok Ing. Monika Blišťanová, PhD, MBA. – Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie – Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA.

Návrh habilitačnej komisie – Zápisnica z neverejného rokovania - Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA.

Uznesenie VR z 29. 11. 2018

Prezenčná listina z VR 29. 11. 2018

 


JUDr. Monika Hullová, PhD.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis – JUDr. Monika Hullová, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti  – JUDr. Monika Hullová, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Monika Hullová, PhD. – doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.

Oponentský posudok JUDr. Monika Hullová, PhD. – plk. JUDr. Jozef Olekszy, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Monika Hullová, PhD. – prof. Dr. Jozef Balga, PhD.

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie – JUDr. Monika Hullová, PhD.

Návrh habilitačnej komisie – Zápisnica z neverejného rokovania – JUDr. Monika Hullová, PhD.

Uznesenie VR z 29. 11. 2018

Prezenčná listina z VR 29. 11. 2018

 
 
 
Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.