Habilitačné a inauguračné konania

18.08.2017

 

 

Zoznam inauguračných konaní

 

Zoznam habilitačných konaní

 


 

Zahájenie habilitačného konania:  JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti:  JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.  -  prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.

Oponentský posudok JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.  -  doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.  -  doc.. JUDr. Štefan Kočan, PhD.

Zápisnica z 1. rokovania habilitačnej komisie JUDr. Mgr. Jana Šimonová, PhD.

 


Zahájenie inauguračného konania: doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Inauguračná komisia a oponenti:  doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Oponentský posudok doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.  -  prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc.

Oponentský posudok doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.  -  prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Oponentský posudok doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.  -  prof. Ing. Josef Rejtšpís, CSc.

Zápisnica z 1. rokovania inauguračnej  komisie – doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Zápisnica z 2. rokovania inauguračnej komisie - doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Návrh inauguračnej komisie a oponentov - doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Prezenčné listiny z rokovania VR 02.06.2017 - doc.Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Uznesenie VR 02.06.2017


 

Zahájenie habilitačného konania:  PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA

Habilitačná komisia a oponenti:  PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD., MBA

Oponentský posudok PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD.  -  prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.

Oponentský posudok PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD.  -  prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Oponentský posudok PhDr. Ing. Kristína Králiková, PhD.  -  prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.