Habilitačné a inauguračné konania

30.04.2018

 

 

Zoznam inauguračných konaní

 

Zoznam habilitačných konaní

 

Zahájenie inauguračného konania: doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Inauguračná komisia a oponenti:  doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Oponentský posudok doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.  -  prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc.

Oponentský posudok doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.  -  prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

Oponentský posudok doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.  -  prof. Ing. Josef Rejtšpís, CSc.

Zápisnica z 1. rokovania inauguračnej  komisie – doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Zápisnica z 2. rokovania inauguračnej komisie - doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Návrh inauguračnej komisie a oponentov - doc. Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Prezenčné listiny z rokovania VR 02.06.2017 - doc.Dr. Jacek Dworzecki, PhD.

Uznesenie VR 02.06.2017


 

Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

Dátum doručenia žiadosti - Profesijný životopis – Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti – Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

Oponentský posudok Ing. Stanislav Šišulák, PhD. – doc. JUDr. Peter Polák, PhD.

Oponentský posudok Ing. Stanislav Šišulák, PhD. – prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Oponentský posudok Ing. Stanislav Šišulák, PhD. – prof. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD.


JUDr. Robert Odler, PhD.

Dátum doručenia žiadosti – Profesijný životopis – JUDr. Robert Odler, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti – JUDr. Robet Odler, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Robert Odler, PhD. – doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.

Oponentský posudok JUDr. Robert Odler, PhD. – Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Robert Odler, PhD. – prof.Ing. Roman Rak, PhD.


JUDr. Boris Löffler, PhD.

Dátum doručenia žiadosti – Profesijný životopis – JUDr. Boris Löffler, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti – JUDr. Boris Löffler, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Boris Löffler, PhD. – doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.

Oponentský posudok JUDr. Boris Löffler, PhD. – Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan Kočan, Ph.D.

Oponentský posudok JUDr. Boris Löffler, PhD. – plk. JUDr. Jozef Olekszy, Ph.D.


 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.