Habilitačné a inauguračné konania

25.11.2021

 

Zoznam inauguračných konaní

doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Zahájenie inauguračného konania – doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Inauguračná komisia a oponenti – doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Oponentský posudok doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. - prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.

Oponentský posudok doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. - prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Oponentský posudok doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. - prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Zápisnica z 1. rokovania inauguračnej komisie – doc. Ing. Ludvíka Juříčka, Ph.D.

Zápisnica z 2. rokovania inauguračnej komisie - doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Návrh inauguračnej komisie a oponentov - doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Prezenčné listiny Vymenúvacie konanie 29.11.2018 - doc. Ing. Juříček, Ph.D.

Prezenčné listiny z rokovania VR 29.11.2018 - doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Uznesenie VR 29.11.2018


doc. Ing. Antonín Korauš, PhD.

Zahájenie inauguračného konania – doc. Ing. Antonín Korauš, PhD.

Inauguračná komisia a oponenti – doc. Ing. Antonín Korauš, PhD.

Oponentský posudok doc. Ing. Antonín Korauš, PhD. - prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.

Oponentský posudok doc. Ing. Antonín Korauš, PhD. - prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.

Oponentský posudok doc. Ing. Antonín Korauš, PhD. - prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.

Zápisnica z rokovania inauguračnej komisie - doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LLM., MBA

Návrh inauguračnej komisie a oponentov - doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., L.M., MBA

Prezenčné listiny Vymenúvacie konanie 05.06.2019 - doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA.

Prezenčné listiny z rokovania VR 05.06.2019 - doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA

Uznesenie VR 05.06.2019

Zoznam habilitačných konaní

Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis – Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA

Habilitačná komisia a oponenti – Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA.

Oponentský posudok Ing. Monika Blišťanová, PhD, MBA. – doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.

Oponentský posudok Ing. Monika Blišťanová, PhD, MBA. – prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc, MSc.

Oponentský posudok Ing. Monika Blišťanová, PhD, MBA. – Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie – Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA.

Návrh habilitačnej komisie – Zápisnica z neverejného rokovania - Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA.

Uznesenie VR z 29. 11. 2018

Prezenčná listina z VR 29. 11. 2018

 


JUDr. Monika Hullová, PhD.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis – JUDr. Monika Hullová, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti  – JUDr. Monika Hullová, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Monika Hullová, PhD. – doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.

Oponentský posudok JUDr. Monika Hullová, PhD. – plk. JUDr. Jozef Olekszy, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Monika Hullová, PhD. – prof. Dr. Jozef Balga, PhD.

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie – JUDr. Monika Hullová, PhD.

Návrh habilitačnej komisie – Zápisnica z neverejného rokovania – JUDr. Monika Hullová, PhD.

Uznesenie VR z 29. 11. 2018

Prezenčná listina z VR 29. 11. 2018


RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis – RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti – RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.

Oponentský posudok RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD. – doc. RNDr. Josef Požár, CSc.

Oponentský posudok RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD. – prof. Ing. Roman Rak, Ph.D.

Oponentský posudok RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD. – prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie – RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.

Návrh habilitačnej komisie – Zápisnica z neverejného rokovania - RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD.

Uznesenie VR z 05. 06. 2019

Prezenčná listina z VR 05. 06. 2019


Mgr. Iveta Nováková, PhD.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis – Mgr. Iveta Nováková, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti – Mgr. Iveta Nováková, PhD.

Oponentský posudok Mgr. Iveta Nováková, PhD. – plk. Mgr. Martina Matuškovičová

Oponentský posudok Mgr. Iveta Nováková, PhD. – prof. Dr. Jozef Balga, PhD.

Oponentský posudok Mgr. Iveta Nováková, PhD. – prof. JUDr. Peter Polák, PhD.

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie – Mgr. Iveta Nováková, PhD.

Návrh habilitačnej komisie – Zápisnica z neverejného rokovania – Mgr. Iveta Nováková, PhD.

Uznesenie VR z 05. 06. 2019

Prezenčná listina z VR 05. 06. 2019


JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis – JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti – JUDr. et Mgr. Janka Hašanová, PhD.

Oponentský posudok JUDr. et Mgr. Janka Hašanová, PhD. – doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Oponentský posudok JUDr. et Mgr. Janka Hašanová, PhD. – doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

Oponentský posudok JUDr. et Mgr. Janka Hašanová, PhD. – prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie JUDr.et Mgr. Jana Hašanová, PhD.

Návrh habilitačnej komisie- zápisnica z neverejného rokovania JUDr. et.Mgr. Jana Hašanová, PhD.

Uznesenie VR z 26. 11. 2020

Prezenčné listiny z VR 26. 11. 2020


JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis – JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti – JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD.

Oponentský posudok JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD. – prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.

Oponentský posudok JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD. – prof. h. c. prof. Ing. Milan MAJERNÍK, PhD.

Oponentský posudok JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD. – prof. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie – JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD.

Návrh habilitačnej komisie – Zápisnica z neverejného rokovania – JUDr. et Mgr. Mária Mamojková, PhD.

Uznesenie VR z 26. 11. 2020

Prezenčné listiny z VR 26. 11. 2020


JUDr. Miriam Odlerová, PhD.

Dátum doručenia žiadosti a Profesijný životopis - JUDr. Miriam Odlerová, PhD.

Habilitačná komisia a oponenti - JUDr. Miriam Odlerová, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Miriam Odlerová, PhD. – Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

Oponentský posudok JUDr. Miriam Odlerová, PhD.- doc.JUDr.Boris Löffler, PhD.

Oponentský posudok JUDr. Miriam Odlerová, PhD.- prof.RNDr. Jaroslav Holomek,CSc. - 15.10.2020

Zápisnica z rokovania habilitačnej komisie – JUDr. Miriam Odlerová, PhD.

Návrh habilitačnej komisie – Zápisnica z neverejného rokovania – JUDr. Miriam Odlerová, PhD.

Uznesenie VR z 26. 11. 2020

Prezenčné listiny z VR 26. 11. 2020


mjr. Ing. Mária Sabayová,PhD.

Profesijný životopis - mjr. Ing. Mária Sabayová, PhD.


JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA

Profesijný životopis -  JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA


Ing. Radoslav Ivančík, PhD. et PhD., MBA, MSc.

Profesijný životopis -  Ing. Radoslav Ivančík, PhD. et PhD., MBA, MSc.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.