Archív-1-2008

09.08.2012

OBSAH č.1/2008

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Rudolf Briška        
Význam kontroly pri ochrane ľudských práv a slobôd
    
Stanislav Figľar        
Konanie orgánov činných v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania   

Andrej Hanus        
Rozhodovanie súdov o európskom zatykači

Štefan Kočan        
Teoretické aspekty korupcie v Policajnom zbore   

Kamila Koupá, Jan Kuržeja        
Obchod s lidmi jako jedna z foriem organizovaného zločinu   

Michal Kuril        
Medzinárodná organizácia práce na prahu nového milénia

Miroslav Lisoň        
Charakteristika operatívno-pátracej činnosti a spravodajskej činnosti

Vladimír Rampach        
Špeciálne donucovacie prostriedky z pohľadu policajno-bezpečnostnej teórie a praxe       
 

DISKUSIA /DISCUSSION/

Štefan Kočan        
Vyhodnotenie  protikorupčných dokumentov v rezorte Ministerstva vnútra SR   
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Jozef Králik
Karel Lacina, Jiří Štýrský, Šárka Brychtová, Eva Šimková: Partnerství  pro  cestovní  ruch  na  regionální  úrovni   

Kristína Králiková
Ladislav Rýznar: Společenská diplomacie ve veřejné správě
(společenské chování v evropském prostoru)       
   

Jana Viktoryová
Čentéš, Jozef: Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike       
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Jiří Seknička
Miesto spoločenskovedných disciplín v systéme vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave  

Jana Viktoryová
Informácia zo študentského workshopu „Vyšetrovanie trestných činov“       

 

KRONIKA /CHRONICLE/

Doc. Karol Murdza, PhD. – päťdesiatročný     .       

 

POLICAJNÝ LEXIKÓN  /POLICE LEXICON/

Mária Masárová (S, N), Martina Binderová (A) Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Násilná kriminalita II
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.