Archív-1-2010

17.07.2012

OBSAH č.1/2010

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Petr Jedinák        
Právní vymezení služebního hodnocení příslušníků Policie České republiky - výstupy z výzkumu, jak je toto hodnocení vnímáno v policejní praxi

 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Piotr Bogdalski
Legal aspects of non-procedural polygraph testing of police officers

Róbert Brtko
Súdni znalci a znalecké posudky v kauzách neplatnosti cirkevného manželstva

Juraj Dinič        
Vybrané dôvody prepustenia v kontexte so súdnou praxou

Michal Kuril
Nerovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu v pracovnej inzercii

Vladimír Kuznecov
Terorizmus – stále aktuálny problém

Jaroslav Müller
„Rekognice v kriminalistické praxi“

Ján Nociar        
Podstata vzdelávania a  rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach policajnej organizácie

Eva Racková        
Problematika digitálních stop

Marián Saloň        
Bezpečnostný systém Slovenskej republiky – súčasnosť a vízia

Leo Salvet        
Trestněprávní konsekvence zkoušky spolehlivosti podle nového zákona o Policii České republiky

Marta Thurzová, Vladislav Marko        
Vzťah medzi Zákonníkom práce a Občianskym zákonníkom

Andrzej Urban        
Methods of solving criminal problems

        

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Ladislav Polka
Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtech Šimíček: Komunistické právo v Československu
/Kapitoly z dějin bezpráví/

Jaroslav Rapčan
Šugár, J. et al. Odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi orgánů činných v trestním řízení

Jana Šimonová
Jozef Stieranka: Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo vybraných krajinách EU

Jana Viktoryová
Straus, J., Němec, M.: Teória a metodológia kriminalistiky

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Peter Grebáč
Príprava príslušníkov Národného bezpečnostného úradu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Eva Kunovská
Novinky z edičného plánu Akadémie PZ v Bratislave v roku 2010

Kristína Králiková
Správa o priebehu 3. otvoreného zasadnutia Katedry verejnej správy a verejných financií Akadémie Policajného zboru v Bratislave (8.12. 2009)

Klaudia Marczyová, Michaela Rapčanová
Medzinárodné odborné kolokvium „Ľudské práva a dnešok“

Jana Šimonová, Mária Sabayová, Ladislav Dudor
Informácia o konferencii s názvom „Slovenská veda – ako ju dostať z okraja záujmu?“

Jana Šimonová, Mária Sabayová, Ladislav Dudor
Správa o medzinárodnej konferencií Dny práva 2009 (DAYS OF LAW 2009)“

Marta Thurzová
Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2010

 

KRONIKA /CHRONICLE/

plk. doc. JUDr. Antonín Nesvadba, PhD. – päťdesiatpäťročný

 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Martina Binderová (S), Iveta Balasičová (A), Mária Masárová (N), Gabriela Rechtoríková (F),
Jelena Ondrejkovičová (R)
Kontrola na vzdušných hraniciach  II /Air Border Check/
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.