Archív 1-2012

08.07.2012

OBSAH č.1/2012

ODBORNÉ ČLÁNKY

Miroslav Buriánek
Náhrada škody spôsobenej fyzickej osobe v trestnom konaní

Jozef Greňo
Uplatnenie policajnej etiky vo výkone policajnej služby

Ladislav Chabreček
Osobitosti právnej úpravy voľného pohybu osôb v rámci schengenského priestoru

Štefan Kočan, Boris Löffler
Vývoj poriadkových služieb

Veronika Marková
Trestná zodpovednosť právnickej osoby v slovenskom trestnom práve

Juraj Mezei, Marta Thurzová
Pracovnoprávna ochrana žien

Peter Obšitník
Môže sa človek spontánne vznietiť?

Miroslav Sabo, Tatiana Hajdúková
Viacrozmerná štatistická analýza jednotlivých druhov zločinu v Európe

Marek Tkačik
Spôsob páchania úžery a využitie kriminalistických metód pri objasňovaní tejto trestnej činnosti

Pavol Ulbrich, Mária Fuknová
Metódy skúmania drog na Kriminalistickom a expertíznom ústave PZ

Lýdia Zemandlová
Ústavný vývoj Československa a Rakúska v rokoch 1918 – 1920 ako východisko pre konštituovanie verejnej správy

 

RECENZIE A ANOTÁCIE

Milan Marcinek, Eva Keméňová
Kelemen, M., Blažek, V.: Obrana a krízový manažment vo verejnej správe I

 

INFORMÁCIE

Ľudmila Gregušová, Ľubica Baričičová, Tatiana Hajdúková, Matej Kostrec
Pracovný pobyt na Vysokej škole saskej polície

Eva Kunovská
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Sone Masnicovej, PhD.

Klaudia Marczyová, Michaela Rapčanová
Informácia o medzinárodnej konferencii „Dny práva 2011“

Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický, Ladislav Vajzer
Študentský workshop „História a súčasnosť vyšetrovania“

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE

Jelena Ondrejkovičová (S, N, R), Martina Binderová (A), Gabriela Rechtoríková (F)
Operatívno-pátracia činnosť

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.