Archív-2-2008

09.08.2012

OBSAH č.2/2008

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Pavol Augustín        
Príčiny a podmienky páchania trestného činu korupcie
    
Jiří Straus        
Predikce extrémního dynamického úderu
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Vladimír Blažek, Ľubomír Cigánik        
Súčasné úlohy a poslanie ozbrojených bezpečnostných zborov v systéme obrany Slovenskej republiky       

Ladislav Brenvasser, Václav Krajník
Zviditeľňovanie daktyloskopických stôp na nábojniciach

Rudolf Briška        
Rodovo podmienené násilie – kriminologické aspekty
    
Stanislav Figľar        
Historický vývoj právnej úpravy postavenia prokurátora v trestnom konaní   

František Križan, Ladislav Tolmáči        
Priestorová dostupnosť obvodných oddelení Policajného zboru na území Bratislavy       
Michal Kuril
Aktuálny stav legislatívy Európskej úniev oblasti zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

Jozef Martinka        
Verejný sektor v trhovej ekonomike   
 

DISKUSIA /DISCUSSION/

Jaroslav Müller        
Ovlivňuje počet osob ve skupině zákonnost prováděné rekognice?
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Juraj Mezei
Marta Thurzová: Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve   
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Martin Hrinko
Nizozemská policejní praxe   

Štefan Kočan        
Trestnoprávna úprava korupcie v Slovenskej republike

Jaroslav Müller, Josef Hanbalek
Provádění rekognice ve Velké Británii
       
Ladislav Polka        
Lisabonská zmluva – naplnenie európskych integračných vízií   

Eva Kunovská
Habilitačného konanie JUDr. Milana Kindla, CSc.

Jana Viktoryová
Informácia z udeľovania ceny Vyšetrovateľských praktík
 

KRONIKA /CHRONICLE/

doc. Samuel Uhrin šesťdesiatnikom       

Životné jubileum Dr. h. c. Honorary Professora Ing. Oldřicha Kratochvíla   .       
 

POLICAJNÝ LEXIKÓN  /POLICE LEXICON/

Mária Masárová (S, N), Petra Ferenčíková (A) Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Požiarna ochrana 1
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.