Archív 4-2010

13.07.2012

OBSAH čísla 4/2010

 
ŠTÚDIE /STUDIES/

Klaudia Marczyová        
Práva dieťaťa a systém ich ochrany  v Slovenskej republike          


ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Helena Barancová
Diskriminácia podľa rasy a etnickej príslušnosti v pracovnom práve          

Jozef Bolješik        
Právne prostriedky ochrany osobnosti          

Štefan Kočan
Efektívnosť právneho stavu korupcie          

Eva Kostrecová        
Potreba ochrany osobných údajov z právneho hľadiska          

Mária Kreslová, Michal Hala
História preventívnych aktivít k eliminácii trestnej činnosti          

Michal Kuril
Súdne rozhodnutia v prípadoch nerovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch          

Juraj Pida
Kontradiktórnosť v prípravnom konaní          

Ján Schmidt, Martin Vaško, František Bohrn
Inovatívne metódy vyhľadávania a zaisťovania kriminalistických stôp          

Antonín Slabý
Klíčové způsobilosti manažerů Policie České republiky          

Ivo Svoboda, Miroslav Rybář
Specifika kriminalistického znaleckého zkoumání projevů extremismu          

Lívia Zatkalíková
Medzinárodná výmena DNA profilov

Lýdia Zemandlová
Verejná správa v povojnovom Československu


RECENZIE A ANOTÁCIE

Ľubica Baričičová
Dostál, O., st., Dostál O., ml., Kostrecová, E., Štědroň, B.: Vybrané kapitoly z nové ekonomiky

Karol Depta
Dostál P.: Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty            

Cyril Kostík
Kovařík Z.: Profesní motivace pracovníků Policie České republiky            

Anton Tallo
Kovařík, Z., Kvapil, J., Vlach, P.: Úvod do počítačové analýzy úloh s aplikacemi


INFORMÁCIE /INFORMATION/

Martin Hrinko
Nanočástice a jejich (ne)bezpečnost   

Adriana Jabconová
Trendy vývoja bezpečnostnej úrovne cestovných dokladov SR   

Eva Kunovská
Habilitačné konanie Ing. Pavla Augustína, CSc.          
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Jelena Ondrejkovičová (S, N,R), Petra Ferenčiková (A), Gabriela Rechtoríková (F)
Krízový manažment II     
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.