Archív-2-2010

17.07.2012

OBSAH č.2/2010

 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Ľubica Baričičová        
Identifikácia kompetencií policajného manažéra

Jacek Dworzecki        
Organizovaný zločin v Poľsku

Klaudia Marczyová        
Aktuálny problém vymedzenia pojmov „národnostná menšina“ a „etnická skupina“

Zuzana Némethová        
Kvantitatívny verzus kvalitatívny prístup pri kriminalistickom skúmaní daktyloskopických stôp
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Jozef Bolješik
Trestnoprávna ochrana ľudského života

Róbert Brtko        
Koncepcia prirodzeného práva v antickom Ríme

Hella Hegyi
The possibilities of competence-based selection at the law enforcement organizations

Soňa Jirásková        
Využitie outsourcingu vo verejnom sektore

Michal Kuril
Osobitosti pracovnoprávnej legislatívy Japonska

Ján Matlák
Sociálne  poistenie  z pohľadu  migrácie

Bohumil Pikna
Trestní právo v evropském právu

Annika Talmar
International Military Tribunals: Creation, Jurisdiction and Effectiveness in Light of Criminalizing Sexual Violence

 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS  AND ANOTATIONS/

Jozef Králik
Chovanec, J.: Moderná slovenská štátnosť

Kristína Králiková
Šmátrala, M., Králik, J.: Obchodné zákonodarstvo a podnikanie v Slovenskej republike v rokoch 1939 – 1945

Jana Viktoryová
Krajník, V., Ďurišin, V., Kozák, M., Bohrn, F.: Policajná kynológia

 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Martina Binderová
Informácia o medzinárodnom vedeckom seminári „Cudzie jazyky v Európskej únii“

Vladimír Blažek, Marián Suja
Významné ocenenie pracovníkov Katedry krízového manažmentu vo verejnej správe Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Marek Čandík, Petr Jedinák
Výukový pobyt v rámci programu ERASMUS na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

Jaroslav Ihelka, Ladislav Vajzer, Jana Viktoryová
Informácia o odbornom zdokonaľovacom kurze pre vyšetrovateľov PZ

Kristína Králiková
Šestnáste stretnutie vojenských a policajných diplomatov s predstaviteľmi verejnej správy Slovenskej republiky

Ľuboš Wäldl, Juraj Mezei
Správa z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou
„Aktuálne otázky súkromného práva“

 
LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Mária Masárová (S, N), Iveta Balasičová (A), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Kontrola na vzdušných hraniciach III /Air Border Check III/
 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.