Archív 4-2013

25.03.2014

OBSAH č.4/2013
 

ŠTÚDIE /STUDIES/

Miroslav Lisoň        
Možnosti rozvoja operatívno-pátracej činnosti

Jozef Meteňko a kolektív teamu a UNICRI        
Európsky dom bezpečnosti významných udalostí  - The House
 

ODBORNÉ ČLÁNKY /ESSAYS/

Pavol Augustín
Poslanie polície v demokratickom štáte

Jaroslav Blatnický
Dôkazné informácie v procese vyšetrovania

Svetlana Derevjaníková
Typológia stôp pri vyšetrovaní úpadkových trestných činov

Amberg Erzsébet
Thoughts on policing measures of hate crimes

Matúš Grega, Jaroslav Naď, Tomáš Schóber
Aktéri bezpečnostnej a obrannej politiky štátu

Ladislav Pokorný
Zpravodajství a kriminální zpravodajství

Rastislav Remeta
Výsluch agenta

Ján Schmidt        
Odlievanie trojrozmerných kriminalistických stôp pod vodou

Dominika Strigáčová
Políciou vedené skupinové konferencie ako alternatíva trestného procesu

Ladislav Šimon
Dezinformácia v policajno-bezpečnostnej činnosti

Lucia Škorcová
Policajt ako morálny aktér podľa etiky cnosti
 

RECENZIE A ANOTÁCIE /REVIEWS/

Antonín Nesvadba
Čentéš, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť   

Jana Viktoryová
Čentéš, J.: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
 

INFORMÁCIE /INFORMATION/

Mária Bohrnová, Milan Marcinek
Informácia o praxi študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Jana Herchelová
Elektronické zdroje a ich mobilita

Roman Mykolajovyč Liashuk,  Vasyľ Oleksandrovyč Korolev
Criminal procedural activities of departments Border Service of Ukraine 

Juraj Mezei
Správa z Konferencie národných korešpondentov pre vedu a výskum agentúry EÚ CEPOL“

Juraj Mezei
Správa z Európskej konferencie s medzinárodnou účasťou pre policajné vedy a výskum agentúry EÚ CEPOL“

Andrij Soroka
Criminalistic Requirements to Biometric Technologies as Means of Protection from Document Forgery
 

LEXIKÓN ODBORNEJ TERMINOLÓGIE /LEXICON OF SPECIALIST TERMINOLOGY/

Jozef Meteňko (S), Petra Ferenčíková (A), Mária Masárová  (N), Gabriela Rechtoríková (F), Jelena Ondrejkovičová (R)
Kriminalistika II. (Kriminalistická dokumentácia)

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.