Späť

Katalóg kurzov

Protection of people and property

831 14 VP 1 AJ - Administrative Law / Správne právo - 5 ECTS

831 14 VP 2 AJ - General criminality / Všeobecná kriminalita - 5 ECTS

831 14 VP 3 AJ - Criminalistic and forensic anthropology / Kriminalistická a forenzná antropológia - 5 ECTS

831 14 VP 4 AJ - International and European Labour Law / Medzinárodné a Európske pracovné právo - 5 ECTS

831 14 VP 5 AJ - International Police Cooperation / Medzinárodná policajná spolupráca - 5 ECTS

831 14 VP 6 AJ - European criminal law / Európske trestné právo - 5 ECTS

831 14 VP 7 AJ - Company Law / Obchodné právo - 5 ECTS

831 14 VP 8 AJ - International organization / Medzinárodné organizácie - 5 ECTS

831 14 VP 9 AJ Seminar in Political Science / Politológia 5 ECTS

831 14 VP 10 AJ -  English language / Anglický jazyk - 5 ECTS

831 14 VP 11 AJ -  Service interventions / Služobné zákroky - 5 ECTS

831 14 VP 12 AJ - Physical education and Sport – Self-defence / Telesná príprava a šport - sebaobrana - 5 ECTS

831 14 VP 13 AJ  European Integrated Border Mangement / Európske integrované  riadenie hraníc 5 ECTS

831 14 VP 14 AJ - Criminology / Kriminológia - 5 ECTS

831 14 VP 15 AJ - Crime scene investigation / Skúmanie miesta činu - 5 ECTS

831 14 VP 16 AJ - International Security / Medzinárodná bezpečnosť- 5 ECTS

 

 Security Public - Administration Services

832 14 VP 1 AJ - Administrative Law /Správne právo - 5 ECTS

832 14 VP 2 AJ - International and European Labour Law / Medzinárodné a Európske pracovné právo - 5 ECTS

832 14 VP 3 AJ - European criminal law / Európske trestné právo - 5 ECTS

832 14 VP 4 AJ - Company Law / Obchodné právo - 5 ECTS

832 14 VP 5 AJ - General Criminality / Všeobecná kriminalita - 5 ECTS

832 14 VP 6 AJ - International organization / Medzinárodné organizácie - 5 ECTS

832 14 VP 7 AJ - Crisis management / Krízový manažment - 5 ECTS

832 14 VP 8 AJ - English language / Anglický jazyk - 5 ECTS

832 14 VP 9 AJ - Physical education and Sport – Self-defence / Telesná príprava a šport - sebaobrana - 5 ECTS

832 14 VP 10 AJ - International Security / Medzinárodná bezpečnosť - 5 ECTS